Özlem Örs
Educational Activities Başkanı

Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf

EmailLinkedInInstagram
Educational Activities
Resmi Hesaplar
Instagram SayfasıE-posta Adresi

IEEE Educational Activities Nedir?

IEEE Türkiye içerisindeki alt birimlerden biri olan EA eğitim politikalarıyla ve çevresel-toplumsal sorunlarla ilgilenir.Üniversite öncesi öğrencilere, üniversite öğrencilerine ve genel kamuoyuna bilim ve mühendisliği öğretmeyi amaçlarken aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorunlara mühendislik yaklaşımıyla çözümler üretir. IEEE EA 45+ farklı üniversite de 2500+ üzeri üyesiyle etkinliğini aktif bir şekilde sürdürmektedir.

IEEE DEU EA Neler Yapıyor?

IEEE DEU EA olarak biz de bu amaç doğrultusunda her yıl workshoplar, teknik geziler, okul çağındaki çocuklara eğitici etkinlikler, mezunlarla ve sektördeki kişilerle söyleşiler düzenlemektedir aynı zamanda komite içinde herkese yardımcı olabilecek teknik eğitimler düzenlemekteyiz.

IEEE EA'nın Hedefleri Nedir?

IEEE üyelerine ve diğer tüm insanlara mühendislik ve bilim için yüksek kaliteli fırsatlar sağlamak, gençlere mühendislik ve teknolojide gelecek yollarını çizmelerinde yardımcı olmak ve fırsatlar sağlamak. Çevresel ve toplumsal sorunları fark edip; mühendislik bakış açısıyla sorunlara yoğunlaşarak sorunları çözecek projeler hayata geçirmek.

2021-2022 dönemindeki EA başkanı kimdir?

Ben Özlem Örs. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri mühendisliği bölümünde 3. Sınıf öğrencisiyim. Komitemin çok yönlü aynı zamanda teknik olduğu kadar sosyal yönünün de çok etkili olması sebebiyle bu dönem başkanlık görevini üstlendim.