İsmail Murat
Educational Activities Başkanı

Makine  Mühendisliği 2. Sınıf

EmailLinkedInInstagram

IEEE Educational Activities Nedir?

IEEE Türkiye içerisindeki alt birimlerden biri olan EA eğitim politikalarıyla ve çevresel-toplumsal sorunlarla ilgilenir.Üniversite öncesi öğrencilere, üniversite öğrencilerine ve genel kamuoyuna bilim ve mühendisliği öğretmeyi amaçlarken aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorunlara mühendislik yaklaşımıyla çözümler üretir. IEEE EA 45+ farklı üniversite de 2500+ üzeri üyesiyle etkinliğini aktif bir şekilde sürdürmektedir.

IEEE DEU EA Neler Yapıyor?

IEEE DEU EA olarak biz de bu amaç doğrultusunda her yıl workshoplar, teknik geziler, okul çağındaki çocuklara eğitici etkinlikler, mezunlarla ve sektördeki kişilerle söyleşiler düzenlemektedir aynı zamanda komite içinde herkese yardımcı olabilecek teknik eğitimler düzenlemekteyiz.

IEEE EA'nın Hedefleri Nedir?

IEEE üyelerine ve diğer tüm insanlara mühendislik ve bilim için yüksek kaliteli fırsatlar sağlamak, gençlere mühendislik ve teknolojide gelecek yollarını çizmelerinde yardımcı olmak ve fırsatlar sağlamak. Çevresel ve toplumsal sorunları fark edip; mühendislik bakış açısıyla sorunlara yoğunlaşarak sorunları çözecek projeler hayata geçirmek.

2022 - 2023 dönemindeki EA başkanı kimdir ?

Ben İsmail Murat Dokuz Eylül üniversitesi makine mühendisliği 2.sınif ögrencisiyim. Lise yıllarında bir projesine katıldığım EA komitesine daha fazla katkı sunmak amacıyla bu dönem başkanlık görevini üstlendim.