SPS Nedir?

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız teknolojik ürünler -bilgisayar, cep telefonu, radyo, video, vb.- sinyal işleme teknolojisi ile hayatımıza kazandırıldı. Günümüzde sinyal işleme, birçok farklı alanda çalışmalarda katkıda bulunmuştur ve bulunmaya da devam etmektedir. Çalışma alanlarından bazıları şunlardır:

Konuşma ve Ses İşleme (Speech and Audio Processing):
-Konuşma Tanıma (Speech Recognition)
-İşitme Cihazları (Hearing Aids)
-Otonom Sürüş (Autonomous Driving)
-Görüntü İşleme ve Analizi (Image Processing and Analysis)
-Giyilebilir Teknoloji (Wearables)
-Veri Bilimi (Data Science)
-İletişim Sistemleri ve Ağları (Communication Systems and Networks)

IEEE SPS Tarihi ve Görevi

Signal Processing Society, 1948 yılında IEEE bünyesindeki ilk komite olarak kuruldu. O zamandan beri varlığını sürdüren ve sektördeki profesyonelleri buluşturan en etkili topluluktur.

Sinyal işleme, bilginin üretilmesi, dönüştürülmesi, çıkarılması ve yorumlanması için olanak sağlayan teknolojidir. Komitenin amacı; son teknoloji bilimsel bilgi ve kaynakları ilerletmek, yaymak, sinyal işleme topluluğunu eğitmek ve insanların etkileşimde bulunmaları için ortam yaratmak.

IEEE DEU SPS

Dokuz Eylül Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu SPS komitesi 2019 yılında Filiz Devrim Yılmaz ve Oktay Çırak eş başkanlığında kurulmuştur.

Komitemizin hedefleri:

  • Ulusal ve uluslararası yarışmalara (SPCup, VIPCup, Teknofest…) katılıp okulumuzu ve ülkemizi temsil etmek,
  • Veri bilimi (Data Science) üzerine güncel teknolojileri takip etmek, anlamlandıracak kadar bilgi birikimine sahip olmak ve paylaşmak,
  • Görüntü işleme (Image Processing) üzerine güncel teknolojileri takip etmek, anlamlandıracak kadar bilgi birikimine sahip olmak ve paylaşmak,
  • Makine öğrenmesi (Machine Learning) üzerine güncel teknolojileri takip etmek, anlamlandıracak kadar bilgi birikimine sahip olmak ve paylaşmak,
  • İletişim sistemleri ve ağları (Communication Systems and Networks) üzerine güncel teknolojileri takip etmek, anlamlandıracak kadar bilgi birikimine sahip olmak ve paylaşmak.

Bu hedeflere ulaşmak için metotlarımızdan bazıları şunlardır:

  • Sektördeki profesyoneller ile öğrencilere ulaşmak için çeşitli Tea Talks, webinarlar, seminerler düzenlemek,
  • Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda komite üyelerine eğitim vermek,
  • Teorideki bilgileri pratikte deneyimlemek için workshop’lar düzenlemek,
  • Sektörü gözlemlemek için çeşitli firmalarla teknik geziler düzenlemek.